Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Форма за търсене
39 Народно събрание
40 Народно събрание
41 Народно събрание
42 Народно събрание
43 Народно събрание
44 Народно събрание
Вид
От До
Ключова дума Сесия
Сигнатура Вносител
Комисия
Възможности за търсене
  • Търсене в заглавието - търсене по ключова дума или част от дума.
  • Търсене по вид - търсене по вид на проекта (решение, декларация, обръщение).
  • Търсене на проекти за дадена сесия - за да видите постъпилите декларации за даден период, изберете съответната сесия. По подразбиране са избрани сесиите от последното Народно събрание
  • Търсене по вносител - напишете името на съответния народен представител
  • Разпределение по водеща комисия - извеждане на всички декларации, по които дадена комисия е водеща
  • Търсене по един или няколко критерия
  • Извеждане на всички внесени декларации - чрез бутон "Търси", като полетата не се попълват
Последни проекти
Относно Сигнатура Дата Вид Вносител
Проект на решение за попълване състава на Комисията по отбрана 754-02-84 20/10/2017 Решение КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ;
Проект на решение за промяна в състава на Комисията по културата и медиите 754-02-83 20/10/2017 Решение КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ;
Проект на решение за промяна в състава на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения 754-02-82 20/10/2017 Решение КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ;
Проект на решение за попълване състава на Комисията по политиките на българите в чужбина 754-02-81 20/10/2017 Решение КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ;
Проект на решение за попълване състава и ръководството на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика 754-02-80 20/10/2017 Решение КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ;
Проект на решение за промяна в състава на Комисията по политиките за българите в чужбина 754-02-79 11/10/2017 Решение КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ;
Проект на решение за промяна в състава и ръководството на Комисията по бюджет и финанси 754-02-78 11/10/2017 Решение КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ;
Отчет за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен контрол през периода 1 януари - 30 юни 2017 г. 704-00-12 05/10/2017 Решение
Проект на решение за попълване състава на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа 754-02-77 04/10/2017 Решение ГЕРГАНА СТЕФАНОВА;
Проект на решение по доклада на Временната комисия за установяване на потенциално опасните и конкретни случаи на радиоактивно замърсяване на питейни води на територията на Република България, причините за тяхното възникване и последиците за здравето на гражданите 754-02-76 04/10/2017 Решение ГЕОРГИ КОЛЕВ;ЙОРДАН АПОСТОЛОВ;МАНОЛ ГЕНОВ;ПОЛИНА ЦАНКОВА-ХРИСТОВА;АНДОН ДОНЧЕВ;ГЕОРГИ СТАНКОВ;