Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Форма за търсене
39 Народно събрание
40 Народно събрание
41 Народно събрание
42 Народно събрание
43 Народно събрание
44 Народно събрание
Вид
От До
Ключова дума Сесия
Сигнатура Вносител
Комисия
Възможности за търсене
  • Търсене в заглавието - търсене по ключова дума или част от дума.
  • Търсене по вид - търсене по вид на проекта (решение, декларация, обръщение).
  • Търсене на проекти за дадена сесия - за да видите постъпилите декларации за даден период, изберете съответната сесия. По подразбиране са избрани сесиите от последното Народно събрание
  • Търсене по вносител - напишете името на съответния народен представител
  • Разпределение по водеща комисия - извеждане на всички декларации, по които дадена комисия е водеща
  • Търсене по един или няколко критерия
  • Извеждане на всички внесени декларации - чрез бутон "Търси", като полетата не се попълват
Последни проекти
Относно Сигнатура Дата Вид Вносител
Проект на решение за гласуване на недоверие на Министерския съвет на Република България с министър-председател Бойко Борисов заради провала в областта на здравеопазването 854-02-55 15/10/2018 Решение КОРНЕЛИЯ НИНОВА;ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ;АНЕЛИЯ КЛИСАРОВА;ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ;ИЛИЯН ТИМЧЕВ;ИВАН ИБРИШИМОВ;ДРАГОМИР СТОЙНЕВ;КРУМ ЗАРКОВ;ФИЛИП ПОПОВ;ГЕОРГИ ГЬОКОВ;ИВАН ЧЕНЧЕВ;ИВАН ИВАНОВ;СВЕТЛА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА;ДОНКА СИМЕОНОВА;КРАСИМИР ЯНКОВ;РУМЕН ГЕОРГИЕВ;ЦВЕТАН ТОПЧИЕВ;ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА;ПЕТЪР ВИТАНОВ;НИКОЛА ДИНКОВ;ИВАН ГЕНОВ;РАДОСЛАВ СТОЙЧЕВ;НИКОЛАЙ ИВАНОВ;ЛАЛО КИРИЛОВ;ПЕТЪР КЪНЕВ;СТЕФАН ДАНАИЛОВ;ТОДОР БАЙЧЕВ;БОГДАН БОЦЕВ;ДОРА ЯНКОВА;СТАНИСЛАВ ВЛАДИМИРОВ;ЯВОР БОЖАНКОВ;ИВАН ИВАНОВ;ИРЕНА АНАСТАСОВА;ПЕНЧО МИЛКОВ;ВЕСЕЛА ЛЕЧЕВА;АЛЕКСАНДЪР ПАУНОВ;НИКОЛАЙ ПЕНЕВ;ВЕСКА НЕНЧЕВА;АТАНАС КОСТАДИНОВ;АЛЕКСАНДЪР СИМОВ;ВАСИЛ АНТОНОВ;ТОМА ТОМОВ;АНТОН КУТЕВ;ДАНИЕЛ ЙОРДАНОВ;ДЕНЧО БОЯДЖИЕВ;ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ;КРИСТИНА СИДОРОВА;ИВО ХРИСТОВ;ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ;КОЛЬО МИЛЕВ;ВАЛЕНТИН ЛАМБЕВ;МИХАИЛ ХРИСТОВ;СТОЯН МИРЧЕВ;ТАСКО ЕРМЕНКОВ;РУМЕН ГЕЧЕВ;НИКОЛАЙ ТИШЕВ;ГЕОРГИ ТЪРНОВАЛИЙСКИ;СТЕФАН БУРДЖЕВ;НАДЯ КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА;ЧАВДАР ВЕЛИНОВ;ДИМИТЪР СТОЯНОВ;ДИМИТЪР ДАНЧЕВ;ЙОРДАН МЛАДЕНОВ;ЖЕЛЬО БОЙЧЕВ;ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ;МАНОЛ ГЕНОВ;МИЛКО НЕДЯЛКОВ;НОНА ЙОТОВА;СЛАВЧО ВЕЛКОВ;ГЕОРГИ АНДРЕЕВ;ХРИСТО ПРОДАНОВ;ВИОЛЕТА ЖЕЛЕВА;ЛЮБОМИР БОНЕВ;НИКОЛАЙ БОШКИЛОВ;НИКОЛАЙ ЦОНКОВ;ТЕОДОРА ХАЛАЧЕВА;ЕЛЕНА ЙОНЧЕВА;КРИСТИАН ВИГЕНИН;ГЕОРГИ СТОИЛОВ;
Отчет за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен контрол през периода 1 януари - 30 юни 2018 г. 804-00-11 12/10/2018 Решение
Проект на решение за изменение на Решение на Народното събрание от 19 септември 2017 г. във връзка с разискванията по питането на народните представители Светла Бъчварова и Георги Гьоков към министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов относно политиката на Министерството на земеделието, храните и горите за създаване на ред в поземлените отношения (ДВ, бр. 77 от 2017 г.) 854-02-54 11/10/2018 Решение ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА;БЮРХАН АБАЗОВ;ЙОРДАН АПОСТОЛОВ;ИРЕНА ДИМОВА;
Проект на Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2018 г.) 853-18-25 10/10/2018 Решение
Проект на решение за попълване състава на Комисията по труда, социалната и демографска политика 854-02-53 10/10/2018 Решение ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ;
Проект на решение за промяна в състава на Комисията по енергетика 854-02-52 10/10/2018 Решение ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ;
Проект на решение за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представянето и публичното оповестяване на документите, изслушването на кандидатите и за избор на председател, заместник-председател и членове на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства 853-26-18 08/10/2018 Решение
Отчет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2017 г., Доклад по отчета за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2017 г., Годишен доклад и отчет за дейността на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система за 2017 г. и Годишен отчет за състоянието на държавния дълг за 2017 г. 802-00-50 05/10/2018 Решение
Проект на решение за утвърждаване на образци на декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 и 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, подавани от членовете на Министерския съвет 853-22-9 03/10/2018 Решение
Проекти на решения за персонални промени в Министерския съвет на Република България 802-03-11 18/09/2018 Решение