Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Групи за приятелство
Група за приятелство България - Узбекистан
8 народни представители към дата
АДЛЕН ШУКРИ ШЕВКЕД
ГАЛЯ СТОЯНОВА ЖЕЛЯЗКОВА
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ
ДАНИЕЛА АНАСТАСОВА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА
ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ
ИХСАН ХАЛИЛ ХАККЪ
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КЪНЕВ
СИМЕОН ГЕОРГИЕВ НАЙДЕНОВ