Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно Политиката за развитие на двустранните отношения между РБ и Р Турция
Дата 14/03/2018
Входящ номер 854-05-20
Адресат Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи
Вносител
Вид на отговора устен
Статус неотговорено
Планирана дата на отговор 23/03/2018
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор