Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политиката на България за присъединяването на страната ни към Банковия съюз в Европейския съюз
Дата 13/03/2018
Входящ номер 854-05-19
Адресат Владислав Горанов, Министър на финансите
Вносител
Вид на отговора устен
Статус неотговорено
Планирана дата на отговор 23/03/2018
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор