Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политика на Министерство на енергетиката в областта на топлоснабдяването
Дата 08/03/2018
Входящ номер 854-05-18
Адресат Теменужка Петкова, министър на енергетиката
Вносител
Вид на отговора устен
Статус неотговорено
Планирана дата на отговор 16/03/2018
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор