Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно кадровата политика в МВР
Дата 07/03/2018
Входящ номер 854-05-17
Адресат Валентин Радев, Министър на вътрешните работи
Вносител
Вид на отговора устен
Статус неотговорено
Планирана дата на отговор 16/03/2018
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор