Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политиката на правителството за вътрешната сигурност
Дата 19/07/2017
Входящ номер 754-05-39
Адресат Бойко Борисов, Министър-председател на Република България
Вносител
Вид на отговора устен
Статус в несъответствие с ПОДНС
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор
Търсене
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание