Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политиките на министерството относно искания на общини за съгласие промяна предназначението на бивши училищни сгради с отпаднала необходимост
Дата 10/05/2017
Входящ номер 754-05-7
Адресат Красимир Вълчев, министър на образованието и науката
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 19/05/2017
Дата на отговор Отговорено в зала на 16/06/2017
Текст на питането
Текст на отговор
Търсене
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание