Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно план за действие в ситуация на мащабна миграционна вълна
Дата 02/12/2016
Входящ номер 654-05-95
Адресат Бойко Борисов, Министър-председател на Република България
Вносител
Вид на отговора устен
Статус в несъответствие с ПОДНС
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор
Търсене
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание