Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно държавната поллитика за управление на подземните богатства с цел устойчиво развитие на страната, националната сигурност и привличането на инвеститори
Дата 29/06/2016
Входящ номер 654-05-70
Адресат Божидар Лукарски, министър на икономиката
Вносител
Вид на отговора устен
Статус оттеглен
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор
Търсене
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание