Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно "Правилата за оказване на първа долекарска помощ при увреждане на здравето при работа" от 1995 г
Дата 21/04/2016
Входящ номер 654-05-48
Адресат Петър Москов, Министър на здравеопазването
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 16/05/2016
Дата на отговор Писмен отговор на 07/06/2016
Текст на питането
Текст на отговор
Търсене
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание