Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
702-01-26
06/10/2017
Втора сесия
приет
12/01/2018
брой 7/2018 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
  • Срок за предложения: 22/11/2017
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Законопроект за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
Законопроект за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
Законопроект за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
Законопроект за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
Законопроект за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 25/10/2017 - внесен(зала първо гласуване)
  • 25/10/2017 - обсъждане(зала първо гласуване) - Пленарно заседание
  • 25/10/2017 - приет(зала първо гласуване)
  • 14/12/2017 - внесен(зала второ гласуване)
  • 14/12/2017 - обсъждане(зала второ гласуване) - Пленарно заседание
  • 20/12/2017 - приет(зала второ гласуване)
  • 02/01/2018 - наложено вето(вето президент)
  • 12/01/2018 - внесен(преразглеждане зала (след вето))
  • 12/01/2018 - повторно приемане(преразглеждане зала (след вето))
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала