Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Форма за търсене
39 Народно събрание
40 Народно събрание
41 Народно събрание
42 Народно събрание
43 Народно събрание
44 Народно събрание
От До
Ключова дума Сесия
Сигнатура Вносител
Министерски съвет
Комисия
Възможности за търсене
  • Търсене в заглавията на законопроектите - търсене по ключова дума или част от дума. Например, за да намерите законопроектите за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, напишете "наказател"
  • Търсене на внесени законопроекти за дадена сесия - за да видите постъпилите законопроекти за даден период, изберете съответната сесия
  • Търсене по вносител - напишете "Министерски съвет", "н.п." абревиатура на "народни представители" или напишете името на съответния народен представител
  • Разпределение на законопроектите по водеща комисия - извеждане на всички законопроекти, по които дадена комисия е водеща
  • Търсене по един или няколко критерия
  • Извеждане на всички внесени законопроекти - чрез бутон "Търси", като полетата не се попълват
Последни законопроекти
Законопроект Сигнатура Дата Вносител
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация 854-01-27 26/04/2018 ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ;АТАНАС СТОЯНОВ;ХРИСТИАН МИТЕВ;ЮЛИАН АНГЕЛОВ;КРАСИМИР БОГДАНОВ;ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА;МИЛЕН МИХОВ;ГЕОРГИ КОЛЕВ;ЙОРДАН АПОСТОЛОВ;РОСЕН ИВАНОВ;
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите 854-01-26 26/04/2018 ЕМИЛ ХРИСТОВ;БОРИС ЯЧЕВ;ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ;ХРИСТИАН МИТЕВ;РОСЕН ИВАНОВ;ЙОРДАН АПОСТОЛОВ;ПЕТЪР ПЕТРОВ;ВАЛЕНТИН КАСАБОВ;МАРГАРИТА НИКОЛОВА;ДЕСИСЛАВ ЧУКОЛОВ;ВОЛЕН СИДЕРОВ;БОРИС БОРИСОВ;ЮЛИАН АНГЕЛОВ;СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ;ПАВЕЛ ШОПОВ;АТАНАС СТОЯНОВ;КРАСИМИР БОГДАНОВ;МЛАДЕН ШИШКОВ;ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА;ХРИСТО ГРУДЕВ;ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА;ГЕОРГИ ДИНЕВ;ПЕТЯ АВРАМОВА;АЛЕКСАНДЪР МАЦУРЕВ;МИЛЕН МИХОВ;АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ;НИКОЛАЙ СИРАКОВ;СТЕФАН АПОСТОЛОВ;СТАНИСЛАВ ИВАНОВ;ВАСИЛ ЦВЕТКОВ;ДЕСИСЛАВА ТОДОРОВА;АНДРИАН РАЙКОВ;АТАНАС ТАШКОВ;РУСЛАН ТОШЕВ;ДИЛЯН ДИМИТРОВ;ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА;ИРЕНА ДИМОВА;
Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване 854-01-25 26/04/2018 КАЛИН ПОПОВСКИ;ХРИСТИАН МИТЕВ;АТАНАС СТОЯНОВ;ЙОРДАН ЙОРДАНОВ;ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ;ЮЛИАН АНГЕЛОВ;КРАСИМИР БОГДАНОВ;
Законопроект за допълнение на Закона за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове 802-02-11 23/04/2018 Министерски съвет
Законопроект за ратифициране на Споразумението за услуги за подпомагане изпълнението на проекти между Министерството на околната среда и водите на Република България и Европейската банка за възстановяване и развитие 802-02-10 20/04/2018 Министерски съвет
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за "Държавен вестник" 854-01-24 20/04/2018 ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА;КАЛИН ПОПОВСКИ;ГЕОРГИ КОЛЕВ;ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ;БОРИСЛАВ БОРИСОВ;НИГЯР ДЖАФЕР;АНЕЛИЯ КЛИСАРОВА;ХАСАН АДЕМОВ;ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ;ПОЛИНА ЦАНКОВА-ХРИСТОВА;ЮЛИЯН ПАПАШИМОВ;КРАСИМИР СЪБЕВ;
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт 802-01-14 19/04/2018 Министерски съвет
Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс 854-01-23 18/04/2018 ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ;ЙОРДАН ЙОРДАНОВ;КАЛИН ПОПОВСКИ;БОРИС БОРИСОВ;РОСЕН ИВАНОВ;ПЕТЪР ПЕТРОВ;ЙОРДАН АПОСТОЛОВ;МИЛЕН МИХОВ;ЮЛИАН АНГЕЛОВ;АТАНАС СТОЯНОВ;АЛЕКСАНДЪР САБАНОВ;ХРИСТИАН МИТЕВ;АЛЕКСАНДЪР СИДИ;ГЕОРГИ КОЛЕВ;
Законопроект за изменение и допълнение но Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси 802-01-13 17/04/2018 Министерски съвет
Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване 802-01-12 17/04/2018 Министерски съвет