Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ЕВГЕНИ ГЕНЧЕВ БУДИНОВ
ЕВГЕНИ ГЕНЧЕВ БУДИНОВ
  • Дата на раждане : 20/06/1981 София, България
  • Професия: актьор;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 33.54%;
  • Изборен район: 25-СОФИЯ 3;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: evgeni.budinov@parliament.bg
Парламентарна дейност
44-то Народно събрание
член 13/10/2017 - до момента
Парламентарна група на ПП ГЕРБ
член 13/10/2017 - до момента
Комисия по културата и медиите
член 26/10/2017 - до момента
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС