Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ИГЛИКА ИВАНОВА ИВАНОВА-СЪБЕВА
ИГЛИКА ИВАНОВА ИВАНОВА-СЪБЕВА
  • Дата на раждане : 09/05/1977 Севлиево, България
  • Професия: юрист;преподавател;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 33.54%;
  • Изборен район: 7-ГАБРОВО;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: iglika.sabeva@parliament.bg
Парламентарна дейност
44-то Народно събрание
член 10/05/2017 - до момента
Парламентарна група на ПП ГЕРБ
член 10/05/2017 - до момента
Комисия по правни въпроси
член 10/05/2017 - до момента
Група за приятелство България - Кипър
зам.-председател 23/06/2017 - до момента
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
30/06/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно водоснабдяването на община Севлиево.
Писмен отговор на 30/06/2017.
Предложения към законопроекти за второ четене
06/07/2017
Законопроект за концесиите
Входящ номер: 754-04-23
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС