Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ
ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ
  • Дата на раждане : 31/07/1978 Бенгази, Либия
  • Професия: юрист;
  • Езици: английски;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП за БЪЛГАРИЯ 27.93%;
  • Изборен район: 19-РУСЕ;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: pencho.milkov@parliament.bg
Парламентарна дейност
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - до момента
Комисия по правни въпроси
член 10/05/2017 - до момента
Група за приятелство България - Полша
зам.-председател 23/06/2017 - до момента
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
26/05/2017
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно изграждане на канализaция на кварталите "Средна кула" и "Долапите" на гр. Русе.
Отговорено в зала на 26/05/2017.
26/05/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изграждане на нов автомагистрален или скоростен път Русе-Велико Търново.
Отговорено в зала на 26/05/2017.
23/06/2017
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно замърсяване на атмосферния въздух в град Русе.
Отговорено в зала на 23/06/2017.
16/06/2017
Въпрос към Николай Петров, Министър на здравеопазването относно завършване и въвеждане в експлоатация на сграда на РЗИ - Русе.
Писмен отговор на 16/06/2017.
23/06/2017
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно предоставяне на писмена информация относно Писмо на Министерството на финансите.
Писмен отговор на 23/06/2017.
14/07/2017
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно задръствания около ГКПП Дунав мост.
Отговорено в зала на 14/07/2017.
30/06/2017
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно организация на дейностите с деца със специални образователни потребности.
Писмен отговор на 30/06/2017.
07/07/2017
Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно изграждане на нов логистичен център за поддръжка на конвои в района на учебния полигон "Николово" край Русе.
Писмен отговор на 07/07/2017.
01/09/2017
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно изграждане на депо за отпадъци във вододайната зона на Варна.
Писмен отговор на 01/09/2017.
06/10/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състояние и ремонт на мостово съоръжение "Дъгов мост" над р. Русенски лом, гр.Русе.
Писмен отговор на 06/10/2017.
06/10/2017
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно предоставяне на информация на гражданите отсносно промените в КСО за изчисляването на индивидуалните коефициенти.
Писмен отговор на 06/10/2017.
13/10/2017
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно предоставяне на информация за закритите училища, за брой на учениците и паралелките в действащите училища по отделни населени места в област Русе.
Писмен отговор на 13/10/2017.
27/10/2017
Въпрос към Николай Петров, Министър на здравеопазването относно актуално състояние на УМБАЛ РУСЕ АД и мерки за развитието й.
Писмен отговор на 27/10/2017.
01/12/2017
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно подготвеност на органите на Министерството на вътрешните работи за окозване на първа долекарска помощ на пострадали при инциденти.
Писмен отговор на 01/12/2017.
01/12/2017
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно структура и размера на задълженията на община Русе от 2012 г. до сега.
Писмен отговор на 01/12/2017.
15/12/2017
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно замърсеността с фини прахови частици в Област Русе.
Писмен отговор на 15/12/2017.
15/12/2017
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно състояние на плавателния път по река Дунав и корабоплаването в българския участък.
Писмен отговор на 15/12/2017.
19/01/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно събрани такси за изземване на наносни отложения от река Дунав.
Писмен отговор на 19/01/2018.
19/01/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно животновъден обект в регулация на село Церовец, Община Иваново, Област Русе.
Писмен отговор на 19/01/2018.
26/01/2018
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно договор № BG05M9OP001-2.004-0050-С01 за проект "Предоставяне на услуги за ранно детско развитие на територията на община Бяла, област Русе.
Отговорено в зала на 26/01/2018.
19/01/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно становище на Министъра на здравеопазването във връзка с имот, собственост на УМБАЛ "КАНЕВ" АД.
Писмен отговор на 19/01/2018.
26/01/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно статута на гр. Русе като център на Северен централен район.
Отговорено в зала на 26/01/2018.
09/02/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно ремонт на мостово съоръжение в центъра на с. Басарбово, община Русе.
Писмен отговор на 09/02/2018.
16/02/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно почистване на речното корито на р. Русенски Лом в обхвата на с. Басарбово.
Писмен отговор на 16/02/2018.
16/02/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на Община Иваново за 2017 г..
Писмен отговор на 16/02/2018.
16/02/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на Община Ценово за 2017 г..
Писмен отговор на 16/02/2018.
16/02/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на Община Борово за 2017 г..
Писмен отговор на 16/02/2018.
16/02/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на Община Сливо поле за 2017 г..
Писмен отговор на 16/02/2018.
23/02/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно капацитета на съоръженията за съхранение на течен и твърд оборски тор на фирма "ВАРДМЕКС" ООД с ЕИК 104040438, развиваща производствена дейност в защитена зона "Студена река" по Натура 2000, с код 0000233 в местността "Ливадите" в ПИ 063047 в землището на с. Караманово, Община Ценово, Област Русе.
Писмен отговор на 23/02/2018.
16/02/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на Община Две могили за 2017 г..
Писмен отговор на 16/02/2018.
16/02/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на Община Ветово за 2017 г..
Писмен отговор на 16/02/2018.
16/02/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на Община Русе за 2017 г..
Писмен отговор на 16/02/2018.
16/02/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на Община Бяла /Русенско/ за 2017 г..
Писмен отговор на 16/02/2018.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС