Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ДАНИЕЛ ПЕТКОВ ЙОРДАНОВ
ДАНИЕЛ ПЕТКОВ ЙОРДАНОВ
  • Дата на раждане : 09/08/1978 Добрич, България
  • Професия: агроном;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП за БЪЛГАРИЯ 27.93%;
  • Изборен район: 8-ДОБРИЧ;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: daniel.yordanov@parliament.bg
Парламентарна дейност
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - до момента
Комисия по земеделието и храните
член 10/05/2017 - до момента
Комисия по околната среда и водите
член 10/05/2017 - до момента
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
19/05/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно прилагане на мярка 5.4 по Програмата за морско дело и рибарство.
Писмен отговор на 19/05/2017.
16/06/2017
Въпрос към Николина Ангелкова, министър на туризма относно плажа "Болата".
Отговорено в зала на 16/06/2017.
16/06/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно управление на ДПФ за периода 2016-2017 г..
Писмен отговор на 16/06/2017.
21/07/2017
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно транспортните областни лекарски експертни комисии (ТОЛЕК).
Писмен отговор на 21/07/2017.
08/09/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно управление на Държавния поземлен фонд.
Отговорено в зала на 08/09/2017.
21/07/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно процедура по включване на споразуменията за стопанисване на земеделски земи.
Писмен отговор на 21/07/2017.
20/10/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно готовността за обезпечаване на зимното снегопочистване сезон 2017 - 2018 г. за област Добрич.
Писмен отговор на 20/10/2017.
03/11/2017
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно инвестиционно намерение за добив на природен газ в района на община Генерал Тошево, находище Спасово.
Отговорено в зала на 03/11/2017.
Предложения към законопроекти за второ четене
23/11/2017
Законопроект за храните
Входящ номер: 754-04-182
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС