Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ЦВЕТАН БОРИСОВ ТОПЧИЕВ
ЦВЕТАН БОРИСОВ ТОПЧИЕВ
  • Дата на раждане : 24/04/1967 Видин, България
  • Професия: лекар;
  • Езици: руски;румънски;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП за БЪЛГАРИЯ 27.93%;
  • Изборен район: 5-ВИДИН;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: tsvetan.topchiev@parliament.bg
Парламентарна дейност
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - до момента
Комисия по земеделието и храните
член 10/05/2017 - до момента
Група за приятелство България - Румъния
зам.-председател 23/06/2017 - до момента
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
26/05/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно неотложен ремонт на международен път II-14 Видин - Кула - Връшка чука, участък Бяла Рада - Войница.
Отговорено в зала на 26/05/2017.
02/06/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно увреждане на горски масиви в област Видин от насекоми.
Отговорено в зала на 02/06/2017.
07/07/2017
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно проектно предложение на община Брегово по ОП "РЧР", Активно включване.
Писмен отговор на 07/07/2017.
14/07/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно рехабилитация на второкласна и третокласна пътна мрежа в област Видин.
Писмен отговор на 14/07/2017.
29/09/2017
Питане към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно северозападен район на България, политика относно пътната инфраструктура.
Отговорено в зала на 29/09/2017.
28/07/2017
Въпрос към Николай Петров, Министър на здравеопазването относно състоянието на МБАЛ "Света Петка" Видин.
Писмен отговор на 28/07/2017.
01/09/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изграждане на българската част на пътя при с. Салаш, община Белоградчик.
Писмен отговор на 01/09/2017.
01/09/2017
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно рискове за безопасността на граждани в община Чупрене.
Писмен отговор на 01/09/2017.
28/07/2017
Въпрос към Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи относно изграждане на КПП при с.Салаш, община Белоградчик.
Писмен отговор на 28/07/2017.
29/09/2017
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно конкурси и назначения в Министерство на вътрешните работи.
Писмен отговор на 29/09/2017.
29/09/2017
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно постоянно полицейско присъствие в населените места в община Брегово.
Отговорено в зала на 29/09/2017.
17/11/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно предвидени средства през 2018 г. за пътната мрежа в област Видин.
Писмен отговор на 17/11/2017.
01/12/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно неотложен ремонт на международен път II-14 Видин-Кула-Връшка чука, участък Бяла Рада -Войница.
Отговорено в зала на 01/12/2017.
16/02/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно състоянието на МБАЛ "Света Петка" Видин.
Писмен отговор на 16/02/2018.
16/02/2018
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно организацията на работата на Гранично-контролно пропусквателните пуктове /ГКПП/.
Отговорено в зала на 16/02/2018.
Предложения към законопроекти за второ четене
23/11/2017
Законопроект за храните
Входящ номер: 754-04-182
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС