Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ТАНЯ ТОДОРОВА ПЕТРОВА
ТАНЯ ТОДОРОВА ПЕТРОВА
  • Дата на раждане : 07/04/1961 Велико Търново, България
  • Професия: преподавател;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 33.54%;
  • Изборен район: 3-ВАРНА;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: tanya.petrova@parliament.bg
Парламентарна дейност
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - до момента
Парламентарна група на ПП ГЕРБ
член 19/04/2017 - до момента
Комисия по образованието и науката
член 10/05/2017 - до момента
Група за приятелство България - Тайланд
зам.-председател 23/06/2017 - до момента
Група за приятелство България - Финландия
председател 23/06/2017 - до момента
Група за приятелство България - САЩ
член 23/06/2017 - до момента
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
04/05/2017
Въпрос към Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството относно Численост на служителите в МРРБ и структурите към него, вкл. и търговските дружества, на които принципал е министърът на регионалното развитие и благоустройството.
Писмен отговор на 04/05/2017.
21/07/2017
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно статута на т.нар. Валдорфски училища.
Писмен отговор на 21/07/2017.
27/10/2017
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно едносменен режим на обучение в училища от гр.Варна без самостоятелни сгради.
Отговорено в зала на 27/10/2017.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС