Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
НИКОЛАЙ АСЕНОВ ТИШЕВ
НИКОЛАЙ АСЕНОВ ТИШЕВ
  • Дата на раждане : 14/09/1975 Бургас, България
  • Професия: икономист;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП за БЪЛГАРИЯ 27.93%;
  • Изборен район: 2-БУРГАС;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: nikolay.tishev@parliament.bg
Парламентарна дейност
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - до момента
Група за приятелство България - Армения
председател 23/06/2017 - до момента
Група за приятелство България - САЩ
член 23/06/2017 - до момента
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
07/07/2017
Въпрос към Николина Ангелкова, министър на туризма относно мерките предвидени от Министерството на туризма за привличане на чуждестранни туристи до края на летен туристически сезон 2017.
Отговорено в зала на 07/07/2017.
08/09/2017
Въпрос към Николина Ангелкова, министър на туризма относно обществено недоволство от закриване на плаж "Делфин".
Отговорено в зала на 08/09/2017.
08/09/2017
Въпрос към Николина Ангелкова, министър на туризма относно финансовите резултати на "Слънчев бряг" АД и визия за развитието му.
Отговорено в зала на 08/09/2017.
29/09/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно констатации на вложени топло-изолационни материали, неотговарящи на изискваните по закон при саниране на блок по Програмата за енергина ефективност.
Писмен отговор на 29/09/2017.
06/10/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно констатации на вложени топло-изолационни материали, неотговарящи на изискване по закон при саниране на блок по Програмата за енергийна ефективност.
Отговорено в зала на 06/10/2017.
06/10/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно извършена отчуждителна процедура по реда на глава III от Закона за държавната собственост със Заповед № РД-09-4 от 20.01.2016 г. на областния управител на област Бургас за изграждане на обект: "Реконструкция на оптичен кабел на "СКАТ" ТВ при км.212+011" по отношение на части от имоти - частна собственост, намираща се в землищата на с.Равда, община Несебър и гр.Ахелой, община Поморие, област Бургас, съгласно ПУП - парцеларен план, одобрен със заповед № РД-02-15-138/09.10.2015 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството и влязло в закона сила писмо с изход.№ АУ14-4/19.11.2015 г. на заместник министъра на регионалното развитие и благоустройството.
Писмен отговор на 06/10/2017.
13/10/2017
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно Национална олимпиада по география и икономика.
Отговорено в зала на 13/10/2017.
13/10/2017
Въпрос към Боил Банов, Министър на културата относно конкурс за заемане на длъжността "директор" на Държавна опера - Бургас.
Отговорено в зала на 13/10/2017.
03/11/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно незаконно строителство в с. Ново Паничарево, общ. Приморско и бездействието на общинската и държавната администрация.
Отговорено в зала на 03/11/2017.
24/11/2017
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно възстановяване на работата на Регионалното депо за отпадъци край с. Братово, общ. Бургас.
Отговорено в зала на 24/11/2017.
08/12/2017
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно доклад от директорa на дирекция "Контрол" при Териториална дирекция на НАП Бургас и извършени въз основа на доклада ревизии на съдии, разглеждали дела по жалби срещу принудителни административни мерки и техните семейства и адвокати, участвали в производствата.
Отговорено в зала на 08/12/2017.
26/01/2018
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно незаконна експлоатация на кариера в кв. Банево, гр. Бургас.
Отговорено в зала на 26/01/2018.
09/02/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно незаконно строителство в с. Ново Паничарено, община Приморско и бездействието на общинската администрация и Ваш отговор на въпрос № 754-06-598/29.09.2017 г., по време на парламентарния контрол на 03.11.2017 г.
Отговорено в зала на 09/02/2018.
Предложения към законопроекти за второ четене
05/07/2017
Законопроект за концесиите
Входящ номер: 754-04-20
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС