Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ТАСКО МИХАЙЛОВ ЕРМЕНКОВ
ТАСКО МИХАЙЛОВ ЕРМЕНКОВ
  • Дата на раждане : 04/10/1955 София, България
  • Професия: преподавател;икономист;
  • Езици: английски;немски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП за БЪЛГАРИЯ 27.93%;
  • Изборен район: 21-СЛИВЕН;
  • Участие в предишно НС: 42 НС; 43 НС;
  • E-mail: tasko.ermenkov@parliament.bg
Парламентарна дейност
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - до момента
Комисия по енергетика
зам.-председател 10/05/2017 - до момента
Комисия по отбрана
член 10/05/2017 - до момента
Група за приятелство България - Канада
председател 23/06/2017 - до момента
Група за приятелство България - САЩ
член 23/06/2017 - до момента
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
28/04/2017
Въпрос към Николай Павлов, служебен министър на енергетиката относно становище на правителството на Република България относно антимонополното дело на Европейската комисия срещу "Газпром".
Отговорено в зала на 28/04/2017.
16/06/2017
Питане към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно актуалната политика на Министерство на енергетиката за гарантиране на електроенергийната сигурност на България.
Отговорено в зала на 16/06/2017.
29/09/2017
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно енергийна централа за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, използваща анаеробно разграждане над биомаса от растителни и животински субстанции на територията на град Нова Загора.
Писмен отговор на 29/09/2017.
06/10/2017
Въпрос към Николай Петров, Министър на здравеопазването относно "Специализирана болница за АЛББ - Сливен" ЕООД- прекратено чрез ликвидация.
Отговорено в зала на 06/10/2017.
29/09/2017
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно освобождаване на работни помещения, намиращи се в сградата на МОСВ - град София, бул. "Княгиня Мария Луиза" № 22, заемани от Национален геоложки фонд.
Отговорено в зала на 29/09/2017.
29/09/2017
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно освобождаване на работни помещения, намиращи се в сградата на МОСВ-град София, бул."Княгиня Мария Луиза" №22, заемани от Национален геоложки фонд.
Писмен отговор на 29/09/2017.
29/09/2017
Въпрос към Валери Симеонов, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика относно принципи на провежданата кадрова политика.
Отговорено в зала на 29/09/2017.
20/10/2017
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно оборудване за АЕЦ "Белене".
Писмен отговор на 20/10/2017.
03/11/2017
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно концесии за добив на инертни материали в област Бургас.
Писмен отговор на 03/11/2017.
10/11/2017
Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно Правилника за устройството и дейността на Висше военноморско училище "Н. Й. Вапцаров".
Отговорено в зала на 10/11/2017.
08/12/2017
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно процедура за условията и реда за оценяване и одобряване на познавателните книжки, учебници и учебни комплекти.
Отговорено в зала на 08/12/2017.
08/12/2017
Въпрос към Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи относно задържан в Куба български гражданин.
Писмен отговор на 08/12/2017.
02/02/2018
Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно дейността на фирма "МОБА" към Министерството на отбраната.
Отговорено в зала на 02/02/2018.
09/02/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състоянието на републикански път ІІ-53, участък с. Бяла - гр. Сливен.
Отговорено в зала на 09/02/2018.
23/02/2018
Питане към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно политиката в областта на ядрената енергетика.
Отговорено в зала на 23/02/2018.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
08/06/2017
Относно: Установяване на нарушение по Раздел ΙΙ от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание по Сигнал № ККИПЕ-753-22/11 от 11.06.2017год., подаден от Антон Тодоров, народен представител в 44-то Народно събрание срещу Таско Ерменков – народен представител в 44-то НС. Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика към 44-то Народно събрание, на основание чл.153 от Раздел ΙΙ „Етични норми за поведение” на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и във връзка с чл. 8, т. 3 от Правилата на Комисия за борба с корупция, конфликт на интереси и парламентарна етика по прилагане на Етичните норми за поведение на народните представители РЕШИ: Установява нарушение по Раздел ΙΙ „Етични норми за поведение” от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, във връзка със Сигнал № ККИПЕ-753-22/11 от 11.06.2017год. срещу Таско Ерменков и налага мярка по чл.153, ал. 1 т.1.
Статус: потвърден
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС