Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ
  • Дата на раждане : 18/03/1980 София, България
  • Професия: преподавател;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП за БЪЛГАРИЯ 27.93%;
  • Изборен район: 25-СОФИЯ 3;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: nikolay.tsonkov@parliament.bg
Парламентарна дейност
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - до момента
Комисия по отбрана
зам.-председател 10/05/2017 - до момента
Комисия по образованието и науката
член 10/05/2017 - до момента
Делегация в Парламентарната асамблея на НАТО
зам.-ръководител 11/05/2017 - до момента
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
23/06/2017
Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно планиране и провеждане на обучение и подготовка на резервисти от Министерството на отбраната.
Отговорено в зала на 23/06/2017.
23/06/2017
Въпрос към Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи относно констатации в Доклада на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност.
Отговорено в зала на 23/06/2017.
23/06/2017
Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно провежданата кадрова политика и осигуряването й със средства от бюджета на Министерството на отбраната.
Отговорено в зала на 23/06/2017.
23/06/2017
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно мерките за борба, които предприема МВР за справяне с нарасналата битова престъпност в район "Нови Искър", Столична община.
Отговорено в зала на 23/06/2017.
23/06/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно работата на Дирекция за национален строителен контрол.
Писмен отговор на 23/06/2017.
28/07/2017
Питане към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно изпълнението на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж".
Отговорено в зала на 28/07/2017.
07/07/2017
Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно финансовото и кадрово състояние на Военна академия "Г.С.Раковски".
Отговорено в зала на 07/07/2017.
14/07/2017
Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно използването на доброволния резерв.
Писмен отговор на 14/07/2017.
21/07/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състояние на улица "Железопътна", село Световрачане и изграждане на пътни връзки между населените места в София и Северна скоростна тангента.
Писмен отговор на 21/07/2017.
21/07/2017
Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно финансовото състояние на "ТЕРЕМ - ЛЕТЕЦ" ЕООД и сключвани договори от дружеството.
Отговорено в зала на 21/07/2017.
28/07/2017
Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно запазване на Военния санаториум в гр. Поморие.
Писмен отговор на 28/07/2017.
20/10/2017
Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно използването на сили и техника от състава на 68-а бригада в полицейска операция.
Отговорено в зала на 20/10/2017.
13/10/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно кадрова политика в "Югоизточно държавно предприятие" ДП-гр.Сливен.
Писмен отговор на 13/10/2017.
13/10/2017
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно изграждане на кариера за строителни материали в район Нови Искър, гр. София.
Писмен отговор на 13/10/2017.
20/10/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно проведена процедура за възлагане на обществена поръчка за въвеждане на електронна система за събиране на тол-такси.
Писмен отговор на 20/10/2017.
20/10/2017
Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно предприети действия за вливане на "Военно издателство" ЕАД във военно-ремонтни заводи "ТЕРЕМ" ЕАД.
Отговорено в зала на 20/10/2017.
27/10/2017
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните разписания (Наредба № 10/19.06.2014 г.), мерки за преодоляване на възникналото напрежение след промените от м. април 2017 г..
Писмен отговор на 27/10/2017.
20/10/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно съмнения за незаконосъобразни и безстопанствени действия от страна на директора на "Югоизточно държавно предприятие" ДП - гр. Сливен.
Отговорено в зала на 20/10/2017.
03/11/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно разработване и приемане на областни планове за развитие на горските територии.
Отговорено в зала на 03/11/2017.
10/11/2017
Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно изготвянето на споразумение между Министерството на отбраната и Министерството на вътрешните работи за съвместно използване на Института по отбрана.
Отговорено в зала на 10/11/2017.
03/11/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно финансово-икономически показатели на "Югоизточно държавно предприятие" ДП - гр. Сливен.
Отговорено в зала на 03/11/2017.
24/11/2017
Въпрос към Томислав Дончев, заместник министър-председател относно препоръки и констатации в Доклада за напредъка по облекчаването на административната тежест за бизнеса и гражданите.
Писмен отговор на 24/11/2017.
01/12/2017
Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно проверка на ВА "Г.С. Раковски" от Инспектората към Министерството на отбраната.
Писмен отговор на 01/12/2017.
08/12/2017
Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно мерките, предприети от Министерството на отбраната за опазването и защитата на имотите - частна държавна собственост, които се владеят без правно основание от трети лица.
Отговорено в зала на 08/12/2017.
08/12/2017
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно критерии и условия за освобождаване на директори.
Писмен отговор на 08/12/2017.
15/12/2017
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно замърсяване на въздуха в райони на Столична община.
Писмен отговор на 15/12/2017.
19/01/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно неправомерно практикуване на лични лекари в район Нови Искър - Столична община.
Писмен отговор на 19/01/2018.
19/01/2018
Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно номиниране на кандидати за длъжността "Началник на Военномедицинска академия и главен лекар на въоръжените сили".
Писмен отговор на 19/01/2018.
19/01/2018
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно деинституционализация и предлагане на алтернативни социални услуги.
Писмен отговор на 19/01/2018.
19/01/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно регионални особености и информация за заболяванията по области и общини.
Писмен отговор на 19/01/2018.
26/01/2018
Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно разходване на бюджетни средства от Министерство на отбраната.
Писмен отговор на 26/01/2018.
02/02/2018
Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно дейността на фирма "МОБА" към Министерството на отбраната.
Отговорено в зала на 02/02/2018.
09/02/2018
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно изпълнение на ОП "Наука и образование за интелигентен растеж".
Писмен отговор на 09/02/2018.
26/01/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно план за управление на Природен парк "Витоша".
Отговорено в зала на 26/01/2018.
02/02/2018
Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно стопанска дейност, извършвана от ВА "Г. С. Раковски".
Писмен отговор на 02/02/2018.
09/02/2018
Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно относно нерегламентирани действия на началника на ВА "Г. С. Раковски".
Писмен отговор на 09/02/2018.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС