Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ
  • Дата на раждане : 25/04/1958 София, България
  • Професия: лекар;
  • Езици: английски;френски;немски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП за БЪЛГАРИЯ 27.93%;
  • Изборен район: 23-СОФИЯ 1;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: georgi.mihaylov@parliament.bg
Парламентарна дейност
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - до момента
Комисия по външна политика
член 10/05/2017 - до момента
Комисия по здравеопазването
член 10/05/2017 - до момента
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
02/06/2017
Въпрос към Николай Петров, Министър на здравеопазването относно функционирането на ТЕЛК след отмяната от ВАС на текстове от Наредбата за медицинската експертиза.
Отговорено в зала на 02/06/2017.
02/06/2017
Питане към Николай Петров, Министър на здравеопазването относно цялостна политика на министерство на здравеопазването във връзка с Препоръка на Съвета на ЕС относно Националната програма за реформи на България за 2017 г..
Отговорено в зала на 02/06/2017.
06/10/2017
Въпрос към Николай Петров, Министър на здравеопазването относно поставения от Министерството на здравеопазването приоритет за въвеждане на модел за заплащане на труда в областта на здравеопазването.
Отговорено в зала на 06/10/2017.
06/10/2017
Въпрос към Николай Петров, Министър на здравеопазването относно предложението на Министерството на здравеопазването за създаване на фонд за редки болести.
Отговорено в зала на 06/10/2017.
20/10/2017
Въпрос към Николай Петров, Министър на здравеопазването относно предложение на Министерството на здравеопазването за провеждане на лечение с иновативни лекарствени продукти, които да се осигуряват безплатно от фирми производители.
Отговорено в зала на 20/10/2017.
24/11/2017
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно необходимост от реализиране на икономии на лекарствени продукти чрез въвеждане използването на болнични опаковки.
Отговорено в зала на 24/11/2017.
24/11/2017
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно необходимост от предприемане на дългосрочни мерки за справяне с тежкото финансово състояние на лечебни заведения за болнична помощ.
Отговорено в зала на 24/11/2017.
24/11/2017
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно необходимост от реализиране на икономии на лекарствени продукти чрез въвеждане в болниците на автоматизирани и полуавтоматизирани системи за приготвяне на лекарствени продукти за пациенти с онкологични заболявания.
Отговорено в зала на 24/11/2017.
19/01/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно финансово състояние и оздравителен план на Ловешката болница.
Отговорено в зала на 19/01/2018.
19/01/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно изплащането на надлимитните средства на лечебните заведения в Република България.
Отговорено в зала на 19/01/2018.
02/02/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно закриване на Центъра дерматовенерология в гр. Сливен.
Отговорено в зала на 02/02/2018.
02/02/2018
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно зачестилите случаи на нахапани хора от домашни кучета.
Отговорено в зала на 02/02/2018.
Предложения към законопроекти за второ четене
22/11/2017
Законопроект за храните
Входящ номер: 754-04-180
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС