Заседания
Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика
24/04/2018, 13:30
пл. "Народно събрание" 2, зала Запад
1.Изслушване на кандидатите за длъжността заместник-председател и членове на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
    Форма за търсене
    Ключова дума
    Новини / Процедурни правила / Заседания / Доклади / Документи / Кандидати / Становища / Стенограми